Jobb Organisation Ort
Ombudsman Lärarförbundet Vänersborg
Vikarierande Ombudsman Lärarförbundet Göteborg
IT-projektledare ETC Stockholm
Terminstartsadministratör Studentboet, Uppsala studentkår Uppsala
Policysamordnare Civic Space, Företagande och MR CONCORD Sverige Stockholm
Lärare i Svenska och Samhällsorienterade ämnen Scouternas folkhögskola Stockholm
Rådgivare Brottsofferjouren Sverige Stockholm
Utbildningskoordinator Brottsofferjouren Sverige Stockholm
Policyrådgivare Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Stockholm
Träningscentervärd KFUM Central Stockholm
Kommunikatörspraktikant Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm
HR-partner NBV Göteborg
Controller/Ekonom Svenska kyrkan Angered
Förbundsombudsman Enhet Syd Vårdförbundet Malmö/Halmstad
Verksamhetsledare Ibn Rushd Studieförbund Västerås
Verksamhetsutvecklare NBV Karlstad
Sakkunnig Äldreomsorg Pensionärernas Riksorganisation, PRO Stockholm
Konsulent Södra Skånes scoutdistrikt Malmö
Verksamhetscontroller Amnesty International Stockholm
Produktionsledare Barnvagnsmarschen RFSU Stockholm
Folkhögskolelärare Sigtuna folkhögskola Sigtuna
Processledare Staben Vision Stockholm
Verksamhetsutvecklare NBV Stockholm
Vikarierande Projektledare Kodcentrum Stockholm
Distriktskonsulent RUM - Riksförbundet Unga Musikanter Göteborg
Ombudsman Unga Örnar Väst Uddevalla
Gruppledare Telephone Fundraising Amnesty International Stockholm
Kommunikationsansvarig Läkare i Världen Stockholm
Reporting Role Forum Syd Stockholm
Programhandläggare Hungerprojektet Stockholm
Praktikant Föreningen Norden Stockholm
Lokalföreningssamordnare Vardagens civilkurage Malmö
Praktikant Vardagens civilkurage Malmö
Consultant Global archiving routines Forum Syd Stockholm
Utvecklingschef Studiefrämjandet Stockholm
Administrativ chef/CFO Studiefrämjandet Stockholm
Praktikanter Läkare i Världen Stockholm
Insamlingsansvarig Läkare i världen Stockholm
Avdelningschef Opinion och Påverkan Amnesty International Stockholm
Rådgivare kapacitetsutveckling – inriktning organisationsutveckling och utvärdering Svenska missionsrådet Alvik
Förbundssekreterare Sveriges Hundungdom Sollentuna
Praktikant Civil Rights Defenders Stockholm
Verksamhetsamordnare Kristna Fredsrörelsen Stockholm
Studieombudsman/chef ABF Nordvästskåne Åstorp
Bedömare Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Göteborg
Handläggare Bra Miljöval energi Naturskyddsföreningen Göteborg
Executive Director EuroMed Rights Copenhagen
Lägerpastor/Lägerkoordinator KSM Hjälmargården Vingåker
Praktikant Teskedsorden Stockholm
VD Kompisbyrån Stockholm
Konsulent Studieförbundet Bilda Visby
Kommunikatör SPF Seniorerna Stockholm
Redaktör Tryck och Digitala medier Svenska Afghanistankommittén Stockholm
Handläggare Medlemsservice Pensionärernas Riksorganisation,PRO Stockholm
IT-tekniker/support Göteborgs stadsmission Göteborg
Ad­min­is­tratör Gi­var­rela­tioner och CRM Insamlingsstiftelsen Wateraid Sverige Solna
Redaktionschef Vårdförbundet Stockholm
Sakkunnig Bioekonomi Naturskyddsföreningen Stockholm
Intressepolitisk Handläggare/Kommunikatör Neuro Stockholm Stockholm
Praktikant Volontärbyrån Stockholm
Praktikant Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd Stockholm
Praktikant Futurion Stockholm
Verksamhetsledare Hallands 4H Falkenberg
Projektledare Utbildning och Lärande Wikimedia Sverige Stockholm
Projektledare och Ekonomihandläggare Hallands 4H Falkenberg
Fältrepresentant/Värvare Oxfam Sverige Stockholm
Praktikant Demokrati och Mänskliga rättigheter Swedish International Liberal Centre (SILC) Stockholm/Vilnius