Jobb Organisation Ort
Samordnare globala påverkansfrågor Svenska Kyrkans Unga Uppsala
Projektassistent Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Stockholm
Värdfamiljsrekryterare Youth For Understanding Stockholm
Personalchef Equmeniakyrkan Alvik
Communications Manager Right Livelihood Award Foundation Stockholm/Genève
vik. Kommunikatör / Administratör Uppsala Läns bildningsförbund Uppsala
Verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm
Utresandesamordnare för utbytesstudenter Youth For Understanding Stockholm
Sakkunnig inom sexualitetsfrågor och hivprevention RFSL Stockholm
Försäljningsansvarig Scouterna Stockholm
Ekonom med fokus bistånd och insamling IOGT-NTO Stockholm
Vik. generalsekreterare Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Stockholm
Marknads- och insamlingsansvarig Psoriasisförbundet Stockholm
Praktikanter till rättsavdelningen Civil Rights Defenders Stockholm
Kommunikatör med inriktning mot insamling IOGT-NTO Stockholm
Ekonom Folkbildningsrådet Stockholm
Handläggare folkhögskolefrågor Folkbildningsrådet Stockholm
Cirkelledare samtalsgrupp Sensus Malmö
Organisationssekreterare Grön Ungdom Stockholm
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Västmanland Västerås
Projektassistent Unga Allergiker Stockholm
Praktikant Sveriges elevråd - SVEA Stockholm
Elevrådsstödjare Sveriges elevråd - SVEA Stockholm
Sweden Representative War Child Holland Stockholm
Utbildare RFSL Stockholm
Praktikant Youth For Understanding Stockholm