Jobb Organisation Ort
Projektledare för fritidsverksamheten Egalia RFSL Stockholm Stockholm
Verksamhetsledare för Global Utveckling LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Stockholm
Vikarierande administratör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Stockholm
Medarbetare för studier och förtroendemannautveckling Socialdemokraterna Stockholm
Verksamhetschef Föreningen Fenix Stockholm
Communication Trainee Right Livelihood Award Foundation Stockholm
Medarbetare till kontorsservice Amnesty International Stockholm
Praktikant Amnesty International Stockholm, Göteborg, Malmö
Vikarierande Generalsekreterare Sveriges elevråd - SVEA Stockholm
Vikarierande generalsekreterare Svenska Celiakiungdomsförbundet Stockholm
Utvecklingsorienterad kanslichef Sveriges Bilkårers Riksförbund Stockholm
Kanslichef för Luftförorenings- och klimatsekretariatet Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) Göteborg
Informatör inom hivprevention och säkrare sex RFSL Stockholm Stockholm
Intressepolitisk chef Synskadades Riksförbund Stockholm