Jobb Organisation Ort
Projektmedarbetare Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stockholm
Media and Communications Assistant Council of the Baltic Sea States Stockholm
Projektledare Utbildning och Utveckling Skolidrottsförbundet Stockholm
Valledare Unga Feminister Stockholm
Borgarrådssekreterare Vänsterpartiet i Stockholms stad Stockholm
Ombudsman Lärarförbundet Malmö
Ansvarig Givarlojalitet och CRM Sverige för UNHCR Stockholm
Kommunikatör Nema Problema Stockholm
Administrativ chef Kommunal Göteborg
PME Officer Forum Syd Stockholm
Kommunikatör CONCORD Sverige Stockholm
Informatör Skolval Sveriges Elevkårer Stockholm
Läxhjälpare Stiftelsen Läxhjälpen Stockholm, Haninge, Västerås
Projektledare/Ungdomshandledare Skyddsvärnet i Göteborg Göteborg
Projektledare Internationellt Center Projektor ideell förening Växjö
Quality and Compliance controller Forum Syd Stockholm
Project Officer Council of the Baltic Sea States Stockholm
Ansvarig Privatinsamling och CRM Civil Rights Defenders Stockholm
Ekonomichef Riksförbundet Sveriges 4H Ospecifierat
Bostadsmarknadsanalytiker Hyresgästföreningen Riksförbundet Stockholm
Verksamhetsutvecklare Social ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Norr- eller Västerbotten
Ombudsman/Verksamhetsledare ABF Södra Östra Dalarna Södra Östra Dalarna
Projektledare Maskrosbarn Stockholm
Marknads- och Kommunikationsansvarig Stiftelsen Berättarministeriet Stockholm
Kontorsassistent Stiftelsen Berättarministeriet Stockholm
Politiskt sakkunnig Djurens Rätt Stockholm
Distriktschef NBV Jönköping
Policyrådgivare Oxfam Sverige Stockholm
Utvecklingskonsulent Scouterna Stockholm
Vikarierande Utredare Lärarförbundet STOCKHOLM
Fondkoordinator Njurförbundet Stockholm
Ekonom Afrikagrupperna Stockholm
Regionchef Studieförbundet Bilda Jönköping/Linköping
Samtalsledare ActionAid Sverige Stockholm
Ombudsman Arbetsmiljö Lärarförbundet Stockholm
Verksamhetsamordnare Internationella teamet Kristna Fredsrörelsen Stockholm
Praktikanter IM, Individuell Människohjälp Lund
Arbetsledare Gothia Cup 2019 Gothia Cup Göteborg
Försteombudsman Socialdemokraterna Gotland Visby
Projektledare Byggnads förbundskontor Stockholm
Politisk Sekreterare Socialdemokraterna Gotland Visby
Kommunikatör Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Göteborg
Chef Intressepolitisk och Internationell grupp Synskadades Riksförbund Stokholm
IT-projektledare ETC Stockholm
Regionkoordinator Face-to-Face Sverige för UNHCR Malmö
Regionkoordinator Face-to-Face Sverige för UNHCR Göteborg
Administrativ koordinator Face-to-Face Sverige för UNHCR Malmö
Läxhjälpare Stiftelsen Läxhjälpen Göteborg
Fältrepresentant/Värvare Oxfam Sverige Stockholm
Praktikant Demokrati och Mänskliga rättigheter Swedish International Liberal Centre (SILC) Stockholm/Vilnius