Jobb Organisation Ort
Controller/Ekonom Svenska kyrkan Angered
Förbundsombudsman Enhet Syd Vårdförbundet Malmö/Halmstad
Verksamhetsledare Ibn Rushd Studieförbund Västerås
Verksamhetsutvecklare NBV Karlstad
Sakkunnig Äldreomsorg Pensionärernas Riksorganisation, PRO Stockholm
Konsulent Södra Skånes scoutdistrikt Malmö
Verksamhetscontroller Amnesty International Stockholm
Produktionsledare Barnvagnsmarschen RFSU Stockholm
Folkhögskolelärare Sigtuna folkhögskola Sigtuna
Processledare Staben Vision Stockholm
Verksamhetsutvecklare NBV Stockholm
Vikarierande Projektledare Kodcentrum Stockholm
Distriktskonsulent RUM - Riksförbundet Unga Musikanter Göteborg
Ombudsman Unga Örnar Väst Uddevalla
Gruppledare Telephone Fundraising Amnesty International Stockholm
Kommunikationsansvarig Läkare i Världen Stockholm
Reporting Role Forum Syd Stockholm
Programhandläggare Hungerprojektet Stockholm
Praktikant Föreningen Norden Stockholm
Lokalföreningssamordnare Vardagens civilkurage Malmö
Praktikant Vardagens civilkurage Malmö
Consultant Global archiving routines Forum Syd Stockholm
Archiving staff Forum Syd Stockholm
Utvecklingschef Studiefrämjandet Stockholm
Administrativ chef/CFO Studiefrämjandet Stockholm
Praktikanter Läkare i Världen Stockholm
Insamlingsansvarig Läkare i världen Stockholm
Praktikanter Afrikagrupperna Stockholm
Avdelningschef Opinion och Påverkan Amnesty International Stockholm
Rådgivare kapacitetsutveckling – inriktning organisationsutveckling och utvärdering Svenska missionsrådet Alvik
Förbundssekreterare Sveriges Hundungdom Sollentuna
Praktikant Civil Rights Defenders Stockholm
Verksamhetsamordnare Kristna Fredsrörelsen Stockholm
Studieombudsman/chef ABF Nordvästskåne Åstorp
Bedömare Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Göteborg
Handläggare Bra Miljöval energi Naturskyddsföreningen Göteborg
Executive Director EuroMed Rights Copenhagen
Deputy General Secretary Forum Syd Stockholm
Lägerpastor/Lägerkoordinator KSM Hjälmargården Vingåker
Praktikant Teskedsorden Stockholm
Kommunikatör Civil Rights Defenders Stockholm
VD Kompisbyrån Stockholm
Konsulent Studieförbundet Bilda Visby
Kommunikatör SPF Seniorerna Stockholm
Redaktör Tryck och Digitala medier Svenska Afghanistankommittén Stockholm
Kommunikatör Byggnads Stockholm Gotland Solna
Handläggare Medlemsservice Pensionärernas Riksorganisation,PRO Stockholm
IT-tekniker/support Göteborgs stadsmission Göteborg
Redaktionschef Vårdförbundet Stockholm
Enhetschef Norr Vårdförbundet Östersund, Luleå, Umeå, Sundsvall
Energisakkunnig Naturskyddsföreningen Stockholm
Sakkunnig Bioekonomi Naturskyddsföreningen Stockholm
Intressepolitisk Handläggare/Kommunikatör Neuro Stockholm Stockholm
Praktikant Volontärbyrån Stockholm
Praktikant Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd Stockholm
Praktikant Futurion Stockholm
Verksamhetsledare Hallands 4H Falkenberg
Kommunikatör/Journalist Tobaksfakta - oberoende tankesmedja Stockholm
Projektledare Utbildning och Lärande Wikimedia Sverige Stockholm
Projektledare och Ekonomihandläggare Hallands 4H Falkenberg
Fältrepresentant/Värvare Oxfam Sverige Stockholm
Praktikant Demokrati och Mänskliga rättigheter Swedish International Liberal Centre (SILC) Stockholm/Vilnius