Jobb Organisation Ort
Platsansvarig ekonom Studieförbundet Vuxenskolan Uddevalla
Redovisningsansvarig Famna Stockholm
Projektledare för fritidsverksamheten Egalia RFSL Stockholm Stockholm
Praktikant Röda Korsets Ungdomsförbund Umeå
Sakkunnig Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg
Verksamhetsledare för Global Utveckling LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Stockholm
Vikarierande administratör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Stockholm
Praktikant CONCORD Sverige Stockholm
Medarbetare för studier och förtroendemannautveckling Socialdemokraterna Stockholm
Verksamhetschef Föreningen Fenix Stockholm
Medarbetare till kontorsservice Amnesty International Stockholm
Praktikant Amnesty International Stockholm, Göteborg, Malmö
Vikarierande Generalsekreterare Sveriges elevråd - SVEA Stockholm
Vikarierande generalsekreterare Svenska Celiakiungdomsförbundet Stockholm
Utvecklingsorienterad kanslichef Sveriges Bilkårers Riksförbund Stockholm
Informatör inom hivprevention och säkrare sex RFSL Stockholm Stockholm