Jobb Organisation Ort
Administrativ handläggare Svenska Afghanistankommittén Stockholm
Administratör/informatör Unga Hörselskadade Stockholm
Federationssekreterare Lika unika Stockholm
Redaktör/kommunikatör Ungdomens Nykterhetsförbund Stockholm
Lärare i teckenspråk och andra ämnen Sensus Stockholm
Värvare Face 2 Face Sverige för UNHCR Stockholm, Uppsala, Göteborg, Karlstad, Västerås
Utbildare RFSL Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå, Skellefteå, Luleå, Kiruna
Redovisningschef Equmeniakyrkan Stockholm
Biträdande rektor tillika kursansvarig lärare allmän kurs Scouternas folkhögskola Stockholm
Programansvarig för internationellt utvecklingsarbete IOGT-NTO Stockholm
Fredsobservatör Kristna Fredsrörelsen Colombia/Guatemala/Mexiko
Praktikant Erikshjälpen Västafrika, Östafrika, Sydasien, Sydostasien