Projektledare Stockholm Civil Society Days

Vik. Organisationssekreterare

Praktikant – Fossila investeringars miljö- och sociala påverkan

Praktikant – Lokalisering av vindkraft

Program Controller

Process- och projektledare

Tävlingsansvarig

Financial Controller

Marknads- och Insamlingschef

Samordnare RådRum