Jobb Organisation Ort
Engagerade samordnare inom personlig assistans STIL Assistans AB Distans
Processledare kvalitet Studiefrämjandets riksförbund Stockholm
Sponsoransvarig Riksorganisationen Popkollo Stockholm
EU-strateger Naturskyddsföreningen Stockholm
Klimatsakkunnig Naturskyddsföreningen Stockholm
Verksamhetschef Nema Problema Stockholm
Verksamhetschef för internationellt arbete Kristna Fredsrörelsen Stockholm
Programsekreterare för Fredstjänstprogrammet Kristna Fredsrörelsen Stockholm
Projektledare Sverok Stockholm eller Göteborg
Kommunikatör till förbundskansliet Ibn Rushd Studieförbund Stockholm
Kanslist/administratör RME Riksförbundet för ME-patienter Stockholm
Opinionsbildande utredare Studieförbunden i samverkan Stockholm
Politiskt sakkunnig Djurens Rätt Stockholm, Göteborg eller Malmö
Controller/ekonomiansvarig Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Malmö
Ansvarig för medlems- och engagemangsutveckling Svenska Afghanistankommittén Stockholm
Kampanjansvarig Fairtrade Sverige Stockholm
Projektassistent Elevernas riksförbund Stockholm
Programassistent AFS Interkultur Sverige Alla orter i Sverige
Chef – marknad och värvning Vision Stockholm
Projektledare – förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatser Organisationen MÄN Stockholm
Projektmedarbetare ungas inflytande i klimatarbetet LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Stockholm
Kommunikationschef Hjärtebarnsfonden Stockholm
Vikarierande koordinator Amnesty International Alla orter i Sverige
Projektledare inom verksamhetsutveckling för LSS-läger och dagläger KFUM Ängsholmen Stockholm
Hostelvärd KFUM Umeå Umeå
Sakkunnig inom pensionärers ekonomi (pensioner) Pensionärernas riksorganisation, PRO Stockholm
Följeslagare i Palestina och Israel Sveriges kristna råd Västbanken
Projektledare EU LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Stockholm
Projektledare och kommunikatör Riksförbundet Sveriges 4H Frivillig
Nystartskonsulent Scouterna Stockholm eller Göteborg
EU Coordinator NFU Nordic Financial Unions Stockholm
Vikarierande regionssamordnare Elevernas riksförbund Stockholm
Medlemsansvarig Svenska Turistföreningen, STF Stockholm
Medarbetare till medlemsservice och medlemssupport Svenska Turistföreningen, STF Stockholm
Engagerad Administrativ Chef Synskadades Riksförbund (SRF) Enskede
Engagerad Projektkoordinator ABF Solna
Intressepolitisk handläggare Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland Stockholm
Verksamhetschef Hammarbygymnasterna Stockholm
Head of Finance and Administration Stiftelsen Future Earth Sverige Stockholm
Administrative assistant Stiftelsen Future Earth Sverige Stockholm
Communications Officer Stiftelsen Future Earth Sverige Stockholm
Regional valombudsman Dalarna SSU-förbundet Borlänge
Regional valombudsman Gävleborg SSU-förbundet Gävle
Engagemangschef Djurskyddet Sverige Stockholm
Kommunikatör Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Stockholm
Projektmedarbetare Fair Action Stockholm
Kommunikatör Sveriges Akademiska Idrottsförbund Stockholm
Projektledare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Stockholm
Medlemsadministratör med systemvana PRO Stockholm
HR Partner Amnesty International Sverige Stockholm
Kommunikatör Elevernas riksförbund Stockholm
Projektledare med uppdragsansvar Digidem Lab Göteborg/ev distans
Redovisningsansvarig Centerpartiets Riksorganisation Stockholm
Copywriter/projektledare Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholm
Praktikant Stiftelsen Berättarministeriet Stockholm
HR-ansvarig Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholm
Pressekreterare Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholm