Jobb Organisation Ort
Samordnare inom kommunikation Afrikagrupperna Stockholm
Ekonomi- och administrationsansvarig Svenska Läkare mot Kärnvapen Stockholm
Socionom BRIS Linköping
Socionom BRIS Göteborg
Samordnare Kontaktnät Manuel Götgatan 37, Stockholm
Ombudsman Vision Linköping
Press- och kommunikationsansvarig Greenpeace Norden Stockholm
Utbildningsledare Berättarministeriet Stockholm
Projekt controller/ekonom ActionAid Stockholm
Ekonomiansvarig ActionAid Stockholm
Praktikant inom webbdesign Kvinnlig Prioritet Stockholm
Vaktmästare Bromma folkhögskola och Enskilda Högskolan Stockholm Stockholm
Journalist Altinget Stockholm
Junior kommunikatör med IT-inriktning Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Stockholm
Politisk sekreterare Socialdemokraternas kansli Stockholm
Generalsekreterare Södertörns högskolas studentkår Flemingsberg
Utvecklingsledare och nationell samordnare Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
Chefredaktör Tidningen Flamman Stockholm
Jurist Autism- och Aspergerförbundet Stockholm
Handläggare med fokus på policyutveckling LSU Sveriges ungdomsorganisationer Stockholm
Handläggare med fokus på organisationsutveckling LSU Sveriges ungdomsorganisationer Stockholm
Rådgivare Vision Stockholm
Verksamhetsansvarig Riksorganisationen Popkollo Stockholm
Internationell Projektledare MÄN Stockholm
Digital Project Manager We Effect Stockholm
Kommunikatör Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Stockholm
Fundraiser I Am Here International Any workplace of your choice.
Styrelse- och organisationskoordinator Svenska Diabetesförbundet Stockholm
Ekonomiassistent/kanslist Riksförbundet DHB Örebro
Kanslimedarbetare Riksförbundet DHB Örebro
Socionom Sociala Missionen Stockholm
Telefonkommunikatörer Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Medlemsutvecklare PRO Stockholm
Administratör Riksförbundet HjärtLung Stockholm
Utbildningsansvarig för universitet och högskola Folk och Försvar Stockholm
Projektledare för ”Unga mot extremism” (Visstidsanställning, 75%) Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Malmö
Utbildningsledare i kvinnoprojekt ABF Örebro län Örebro
Administratör (50 %) Ung Media Sverige Stockholm
Vikarierande kanslichef Fältbiologerna Stockholm
Distriktschef Ibn Rushd Studieförbund Göteborg
Branschpolitisk utredare Finansförbundet Stockholm