Jobb Organisation Ort
Enhetschef Fackförbundet ST Stockholm
Sakkunnig i sexualbrott och sexuell exploatering Unizon Stockholm
Rederisekreterare Stiftelsen Solnaskutan Solna
Biträdande kanslichef Vänsterpartiet Region Stockholm Stockholm
Ekonomi- och analyschef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
Praktikant IM Individuell Människohjälp Lund
Verksamhetschef RFSL Stockholm Stockholm
Metodrådgivare Olof Palmes Internationella Center Stockholm
Utvecklingsledare – Särskilda uppdrag inom folkbildning SV förbundskansli Stockholm
Projektledare Arena Skolinformation/Arenagruppen Stockholm
Studierektor Enskilda Högskolan Stockholm Stockholm
Regionombud Linköping BRIS Linköping
Praktikant inom pedagogik Brevvännerna Malmö/Stockholm/digitalt
Avdelningschef Program och påverkan Plan International Sverige Stockholm
Ungdomsstödjare/projektutvecklare Knas Hemma Stockholm/online
Internship in Project Leading & Event Fundraising Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Ungdomsaktivism, Stockholm Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Kommunikatör sociala medier Riksteatern Stockholm
Ny kollega till insamlingsteam Hand in Hand Sweden Stockholm
Ansvarig för partnerskap Hand in Hand Sweden Stockholm
Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Bilda Linköping
Administratör samt teamledare för administrationen Studieförbundet Bilda Jönköping
Gruppchef Telephone fundraising Amnesty International Stockholm
Metodrådgivare till Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen Stockholm
Utvecklingsledare Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund Lund
Projektledare med fokus på verksamhetens ledare Hello World! Stockholm
Projektledare med ansvar för Camps Hello World! Stockholm
Operativ chef/Ekonomichef Hello World! Stockholm
Praktikanter inom Program och Påverkan Union to Union Stockholm
Pressekreterare med inriktning miljö och klimat Miljöpartiet de gröna Stockholm
Teamledare för IT & Webb Djurens Rätt Stockholm
Praktikant Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) Stockholm
Rektor Enskilda Högskolan Stockholm Stockholm (Bromma)
Consultant for qualitative report writing RFSU Stockholm
Gruppchef marknad och verksamhetsstöd Synskadades Riksförbund Stockholm
Gruppchef kommunikation Synskadades Riksförbund Stockholm
Head of Control/Chefcontroller Diakonia Stockholm
Insamlingsansvarig Ny Gemenskap Stockholm
Förbundssekreterare Socialdemokrater för tro och solidaritet Stockholm
Sakkunnig juridik och SRHR RFSU Stockholm
Sakkunnig sexualupplysning RFSU Stockholm
Ekonom SKPF Pensionärerna Stockholm
Ansvarig – Stiftelser och Fonder Teskedsorden Stockholm
Biträdande Generalsekreterare Scouterna Stockholm
Praktikant inom Lobby Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Kampanj, Stockholm Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
praktikant inom Juridik och folkrätt inriktning diskriminering Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Folkrätt och juridik inriktning internationell straffrätt Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Ungdomsaktivism, Malmö Amnesty International, Svenska sektionen Malmö
Praktikant inom Ungdomsaktivism, Göteborg Amnesty International, Svenska sektionen Göteborg
Praktikant inom Kampanj för individer Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Kampanj, Malmö Amnesty International, Svenska sektionen Malmö
Praktikant inom Kampanj, Göteborg Amnesty International, Svenska sektionen Göteborg
Praktikant inom Internationell flyktingrätt och asylprövning Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Företagsansvar och mänskliga rättigheter Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm
Praktikant inom Amnestyfonden Amnesty International, Svenska sektionen Stockholm