Projektledare med ansvar för stigcykling, friluftsliv och cykelturism

Föreståndare för nytt LSS-kollo

Administratör/ekonom

HR, verksamhet- och ekonomiansvarig

Kampanjare

Administratör

Kommunikatör

Digital Communications Manager

Träffpunktsledare

Utvecklingsledare