Skribent/konsult för publikation om Unga, fred och säkerhet

Utvärderare

Konsult för studie om digital anpassning

PR and Media Relations Officer

Skribent/innehållsproducent

Consultant Intersectional Feminist Perspectives

Policy Analyst

Digital kommunikatör Vit jul

Digital kommunikatör med inriktning marketing automation

Brukarrevisionssamordnare