Ideella jobb sprider lediga tjänster (avlönat arbete) och praktikpatser inom ideell sektor. Vi tror på vikten av rätt person på rätt plats och att många letar efter meningsfulla jobb. Ideellajobb.se har årligen över 200 000 besökare. Allt fler söker sig till tjänster inom idéburna verksamheter för att få större meningsfullhet i yrkeslivet och Ideella jobb kopplar ihop dessa människor med arbetsgivare i sektorn.

Annonserna på Idella jobb sprids, förutom på hemsidan, även via Facebook och Twitter 

Läs mer om priser och olika sätt att annonsera via Ideella jobb här.

Ideella jobb drivs av Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

För att annonsera efter ideella krafter (volontärer, styrelseledamöter etc.), använd gärna Volontärbyrån.

Har du frågor om Ideella jobb kontakta verksamhetsansvarig Christopher Andersson via mejl.